Aktiv skoler: 10 tips for spenning på skolens lekeplass

Vi har en fysisk aktivitetskrise: Få elever oppfyller den daglige minimumsanbefalingen på 60 minutter med moderat til hard fysisk aktivitet. Dette skader ikke bare deres fysiske helse; det utgjør også en trussel mot deres sosial-emosjonelle velvær og læring.

Hvordan kan skoler motivere barn til mer selvmotivert fysisk aktivitet? Skolegården, enten den er romslig eller begrenset, kan være løsningen. Bli med på dette webinaret for å lære om den nyeste forskningen om spennende utendørs lek, som stimulerer elevenes aktivitetsnivå og deres sosial-emosjonelle utvikling, og få 10 tips til aktive, morsomme utendørs lekeplasser med varig tiltrekning og lekefordeler.

Presentert av:

Jeanette Fich Jespersen

Jeanette Fich Jespersen

Leder av KOMPAN Play Institute

Som leder av KOMPAN Play Institute har Jeanette over 20 års erfaring med å forske, utvikle og være talsmann for lekeplasser. Jeanette har vært en del av i de vitenskapelige og organiserende styrene for flere internasjonale konferanser om barnevennlig byplanlegging. Jeanette er samtidig forfatter og medforfatter av en rekke publikasjoner og artikler om temaene inkluderende og universell lekedesign og barneutvikling.

Suzanne Quinn, PhD

Suzanne Quinn, PhD

Leder av KOMPAN Play Institute, US

Som leder for KOMPAN Play Institute, US, forsker Suzanne i aktiv lek og fitness for barn og familier. Suzanne har vært medforfatter av en rekke publikasjoner og artikler om barn og lek, for eksempel Smart Klatring og Innovative Produkter: Nøkkelen til mer lek.