Språkutvikling

Barn er enestående i sin evne til å lære språk. Fra den dagen de er født, begynner de små sinnene å analysere språket de hører deres omsorgspersoner snakker og begynner arbeidet med å rekonstruere det språket bit for bit i egne hjerner.

Ved fireårs-alderen har de fleste avanserte språkunnskaper, de høres ut som morsmålet i sitt språk og kan over 1000 ord, og setningene deres er like grammatisk komplekse som foreldrenes setninger.

Det er dog ikke alle barn som utvikler sterke språkferdigheter tidlig i livet, ofte fordi de har et dårlig språklig miljø. Dette kan ha negative konsekvenser for senere leseferdigheter, sosial-emosjonell utvikling så vel som kognitive ferdigheter. Der er det svært viktig at alle barn vokser opp i språkrike omgivelser, hvor omsorgspersonene gir barna hyppige muligheter til å lære og praktisere språk.

Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Lek støtter språkutvikling – spesielt når de voksne leker sammen med de.

Lek ser ut til å være en inkubator for språkferdigheter på en rekke måter. Når barna leker, lærer de å tenke symbolsk, slik som når de later som et objekt (f.eks en banan) er noe det ikke er (f.eks en telefon).

Symbolsk tenkning er også et viktig aspekt av språket. Ord er symboler, og språk er i utgangspunktet et system for å sette disse symbolene sammen i lengre kjeder/sammenhenger. I tillegg til symbolsk tenkning gir lek også barn muligheter til å bruke språk.

Når barn leker sammen, kreves ting som forhandling, instruksjoner og utveksling av informasjon for å bygge opp en morsom opplevelse. Dramatisert lek særskilt krever at barna har et spesialisert vokabular når de leker f.eks pirater eller doktor eller andre scenarioer.

Til sist, voksen deltakelse i lek ledet av barna gir barna input fra et høykvalitets språk. Voksne har store vokabularier og sofistikerte fortellerevner. Når de involverer seg i barnas lek – uten å styre den – utvikles barnas språkferdigheter enda mer.

KOMPAN forsker på språkutviling og lek på lekeplasser.

Svært lite forskning eksisterer om barns språkutvikling i sammenheng med lek på lekeplasser. For å ta tak i denne mangelen i vitenskapelig kunnskap, har KOMPAN Play Institute valgt språk som et fokusområde for sin egen interne forskning.

I sin siste studie, fant ansvarlig for forskningen, Dr. Justin Markussen-Brown bevis på at treåringer bruker mer språk når de leker i en lekestruktur i forhold til det tilstøtende gressområdet.

For å lære mer om disse funnen, last ned det tilhørende «white paper».