Sport & Fitness


KOMPAN Sport & Fitness utstyr er et allsidig og omfattende utvalg av utendørs treningsutstyr,  bygget for å oppmuntre til en lekende måte å trene på og å sosialisere på med fokus på moro, utfordring og kreativitet. En fysisk aktivitet der folk glemmer at de faktisk trener.

Dette er mosjon for alle med det formål å oppnå personlige mål og sosialt engasjement.