Ressurser

Energiutfoldelse for skolebarn på en KOMPAN-lekeplass

Les mer

Fysisk aktivitet blant førskolebarn

Les mer

Innovative produkter - nøkkelen til mer lek

Les mer

Lek for alle - Universell utforming for inkluderende lekeplasser

Les mer

Lekeverdi - lekeapparatenes påvirkning

Les mer

Ligningen for risiko/fordel for utfordrende lekeplasser

Les mer

Likhet i lek – Undersøkelse på lekeplassbruk av barn med funksjonshemminger

Les mer

Play Value increases with sensory play

Les mer

Spin to think

Les mer

Unike lekedesign - forlenger aktiviteten

Les mer

Virkelig inkluderende – belønningen for spennende universelt lekedesign

Les mer