Økonomi

I 2020 fortsatte KOMPAN den flerårige strategien om betydelige investeringer i produktinnovasjon og i utvidelse av salgs- og distribusjonsnettverket, som startet i 2015. Utbruddet av koronaviruset hadde en negativ innvirkning på inntektene, som falt med 9%, men kostnadsjusteringer førte til et resultat på nivå med 2019.

Økonomiske høydepunkter 2020

  • Inntektene falt med 9% til DKK 1.983 millioner (2019: DKK 2.179 millioner), et fall som ble drevet av koronautbruddet og de følgende nedstengninger spesielt i andre kvartal.

  • Resultatet etter skatt økte med DKK 37 millioner og endte på DKK 224 millioner i 2020 (2019: DKK 187 millioner). Tap av inntekter ble motvirket av initiativer for kostnadsjustering implementert i andre kvatal

  • Til tross for COVID-19 investerte KOMPAN kontinuerlig i utvikling og innovasjon.

 

Årlig rapport 2020

 

 

 

 

Årlig rapport 2019

 

 

2019_KOMPAN_Annual_Review_web2.jpg

SE EN GJENNOMGANG AV ÅRET

 

 

Årlig rapport 2018

annualreview-2018.jpg

SE EN GJENNOMGANG AV ÅRET

  
 
Tidligere årsrapporter

 

2017
2016
2015
Annual review 2017.jpg Annual review 2016.jpg annual review 2015.jpg