Nytt bysenter i Grindsted

Ved å fortsatt resepktere den originale arkitekturen i Grindsted ønsket kommunen Billund å lage et nytt og attraktivt byrom. Hovedmålet var å tiltrekke seg flere besøkende til sentrum og å gi et insentiv til de beøkende å bli lenger og på den måten hjelpe bedriftene, samt generelt øke aktivitetsnivået i sentrum.

En KOMPAN-løsning ble svaret på kommunens ønsker.

Løsningen ble en fortellende lekegate som utfolder en historie mens man går nedover. Til sist blir du tatt til landemerket "Kæmpespiren" - Grindsted's nye landemerke som vil trekke folk langveisfra og inn til sentrum. Lekeplassen inviterer alle til å utforske historien og å bli utfordret av de forskjellgie elementene på lekeplassen.

Nytt bysenter i Grindsted

Løsningen ble en fortellende lekegate som tar deg til “Kæmpespiren” – Grindsted’s nye landemerke som vil trekke beøkende til byen fra nært og fjernt.

Fysisk

Sosial / emosjonell

Kognitiv

Kreativ

Langs med lekegaten kan du finne organiske utemøbler hvis du kan tenkte deg en liten pust i bakken mens du kun observerer det pulserende livet i sentrum.

Hovedattraksjonen, den store grønne spiren har satt skudd gjennom gaten som etterlater spor i grunnen. Det grønne tauet og nettet tillater deg å klatre til toppen av spiren. Herifra, 3 meter over bakken har du en herlig utsikt. Spiren har plass til at mange barn leker samtidig. Brannmannsstangen er den raske måten å komme seg ned på, for de som tørr!

Historien til lekegaten kan bli tolket mange forksjellige måter, noe som gir en ny og spennende opplevelse hver gang.

LEKEOMRÅDET BØR GENERER LIV OG AKTIVITET I GRINSTED'S BYSENTER, NOE JEG ALLEREDE TROR DET GJØR. ELEMENTENE KOMPAN FORESLO AT SKAL VÆRE EN DEL AV LEKEPLASSEN FUNGERER, OG DEN GRØNNE SPIREN HAR ALLEREDE BLITT ET REALT LANDEMERKE.

Ib Kristensen

Ordfører

Billund Kommune

Nytt bysenter i Grindsted

Jutland, Grindsted , Denmark