Naturlek og naturlekeplasser

Dr. Suzanne Quinn, leder ved KOMPAN Play Institute i US, skriver om fordelene med naturlek og naturlige lekeplasser.

Nature Deficit Disorder, eller "Naturunderskuddsforstyrrelse", er et begrep som er laget for å beskrive følelsen av å bli fratatt naturen. Det å leke utendørs i naturen er en mangel som mange barn og familier opplever når de vokser opp i et urbant miljø. Ikke minst barn med nedsatt funksjonsevne. For å støtte barnas utvikling fysisk og mentalt trenger de naturlek og muligheten for å se, røre og lufte naturen.

 

Hva er naturlek?

Naturlek er lek som skjer i og med naturen. Naturlek involverer vanligvis lek med naturlige elementer som planter og trær, vann, skitt, sand og steiner. Som oftest foregår naturleken utendørs, hvor barna kan kjenne brisen, ta inn frisk luft, observere endringer i vær og årstider og kjenne varmen fra solen på huden. Naturlek begeistrer alle sanser med syn, lyder, teksturer, dufter, smaker, og også med utfordringer for hvordan kroppen beveger seg i uterom.

 

benefits of a KOMPAN natural playground

Hva er en naturlekeplass?

En definisjon av "naturlekeplass" kan ha en rekke former. Ideelt sett er en naturlekeplass et naturgitt miljø, som f.eks. robinia tre, som tar inn naturen i et rom med muligheter for barn til å oppleve ulike naturelementer og bevege kroppen på en rekke lekne måter. En naturlekeplass er også et sted hvor barn leker sammen, med jevnaldrende og på tvers av generasjoner.

Hvorfor velge en naturlekeplass?

Å designe området slik at barn kan ta risiko, oppleve spenning og oppdage egenskapene til naturlige materialer vil tiltrekke og beholde barn i området. I lekedesign er variasjon av bevegelser og graderte utfordringer nøkkelen til å opprettholde leken. Sammen med en rekke giftfrie planter, busker, trær og berørbare naturmaterialer bør det være en rekke strukturer for å støtte bevegelser, for eksempel klatring, svinging, spinning, husking, svaiing og balansering. Disse aktivitetene skal være tilgjengelige og brukbare for personer med alle evner. Gjennomsiktige strukturer, for eksempel klatrekonstruksjoner i tau, passer veldig godt til en naturlekeplass, fordi de lar barn se gjennom strukturen fra alle vinkler, og dette utvider synsfeltet deres for underverkene i det naturlige landskapet som omgir dem.

 

Hvorfor velge en naturlekeplass?

Naturlekeplasser tiltrekker barn og deres familier til lek utendørs. Med et spesiell fokus på design holder disse lekeplassene dem i lek i lengre perioder med høy aktivitet, og støtter i samme omfang barnets utvikling. Disse lekeplassene er viktige av flere grunner:

  • de hjelper barn med å bli kjent med det lokale økosystemet
  • de hjelper barn til å sette pris på og ta vare på den naturlige verden
  • de bidrar til å redusere stress
  • de hjelper til med å fokusere oppmerksomheten
  • de støtter aktive kroppsbevegelser på måter som ikke kan skje innendørs

 

 
                                                                                               Design tips til naturlek


1.

Skap en leken og innbydende atmosfære for alle mennesker, som er inkluderende, har gode siktlinjer, og er interessant og spennende for alle.


2.

Aktiver sansene med elementer fra naturen som er berørbar, luktbar, synlig.

 


3.
Aktiver kroppen med lekeapparater som byr på klatring, husking, snurring, balansering, svaiing og skliing.

 


4.
Oppmuntre til rollelek og historiefortelling. 

 


5.
   
Respekter naturen og våre felles verdener. 

 

Benefits of a KOMPAN natural playground

Hvorfor er naturlek viktig for barns utvikling? 

Opplevelser i natur og naturlige miljøer har mange fordeler for helse, velvære og kognitiv funksjon (Bratman et al, 2012). For barn støtter det å utvikle en forbindelse med naturen også deres ønske om å delta i bevaringsarbeid (Cheng & Monroe, 2012; Hughes et al, 2018; Wells & Lekies, 2006; Zylstra et al, 2014). En tilknytning til naturen krever direkte og gjentatte opplevelser i naturen eller naturlige miljøer. Med sin vekt på nytelse, aktivitet og sosialisering, er naturlekeplasser de perfekte stedene for å knytte et sammenhold med naturen.

 

 

 

Hvordan kommer jeg igang?

Er du interessert i å vite mer om naturlek og naturlekeplasser, eller ønsker et gratis tilbud med visualisering av naturlekeplassen i dine omgivelser, kan du kontakt oss via epost eller telefon. Vi sitter klar for å hjelpe.Referanser

Bratman, G. N., Hamilton, J. P., & Gretchen C. Daily, G. C. (2012) The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1249 118–136 doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06400.x

Cheng, J. C. & Monroe, M. C. (2012). Connection to nature: Children’s affective attitude toward nature. Environment and Behavior 44: 31 DOI: 10.1177/0013916510385082

Kaplan, S. (1995) the restorative benefits of nature: toward an integrative framework. J EnvironPsychol 15:169-182

 Wells, N. M., & Lekies, K. S. (2006). Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism. Children, Youth and Environments, 16(1), 1–24.