Miljø og sosialt ansvar


Som produsent av leke- og treningsapparater, hvordan er det mulig å ha en grønn profil og minimere CO2 avtrykket på lekeplassen slik AT vi kan få en sunnere og friskere jordklode?

Vi vet alle at vi må ta ansvar nå for å stoppe de klimatiske endringene og minimere vårt COutslipp! Men hva blir egentlig konsekvensen hvis vårt forbruk og dermed CO2 utslippet fortsetter med å øke som de har gjort hidtil?

En rapport fra FNs klimapanel fastslår at vi må holde vårt CO2 utslipp og dermed den globale oppvarmning på et minimum, hvis ikke kan det få store konsekvenser for verdenshavene. Vårt utslipp av CO2, også kalt klimagasser, har aldri vært høyere og utslippene fortsetter å øke.

 • Siden 1970 er det globale utslippet mer en doblet og i 2018 ble det utsluppet 51,8 milliarder tonn.1
 • I 2019 hadde Norge et utslipp på 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I de største byene var utslippet som følgende2 (2019):

  • Oslo: 1.267.060 tonn - Ned med 6,7% siden 2018
  • Bergen: 860.813 tonn - Ned med 5% siden 2018
  • Trondheim: 431.061 tonn - Ned med 5,9% siden 2018
  • Stavanger: 421.031 tonn - Opp med 1% siden 2018
  • Kristiansand: 428.461 tonn - Opp med 0,7% siden 2018
  • Fredrikstad: 275.999 tonn - Ned med 10,1% siden 2018
  • Tromsø: 251.170 tonn - Uendret siden 2018

 

Målet globalt sett er å være karbon-nøytral innen 2050 og derfra oppta mer CO2 enn det utledes. Dette er årsaken til at alle verdens land i 2015 inngikk Parisavtalen3

Målet i Parisavtalen er:

 • Å begrense en stigning i gjennomsnittstemperaturen til maks +1,5 grader, og ikke mer enn + 2 grader innen 2050
 • Vårt utslipp av CO2 må ha nådd toppen nå, og fremover minimeres
 • Vi må være karbon-nøytrale fra år 2050 og frem til år 2100
 • Hvis vi når holder temperaturstigningen på maks +1,5 grader vil vannstanden i verdenshavet være 10 cm lavere enn med en stigning på +2,0 grader, og dermed vil en mindre del av verdensbefolkningen bli påvirket av de klimatiske endringene4

 

Ifølge prognosen vil det norske utslippet av CO2 falle til 48.6 millioner tonn i 2020. En positiv tilbakegang på 3,4%, og noe som vi trenger å se i resten av verden!5

Veien ditt kan være å fokusere på råvareproduksjonen, og ikke minst gjenbruk og gjenvinning av produktene og materialene da produktene ofte har lang levetid igjen når vi velger å kaste dem.

 

 utslipp vann

 

Å ta et sosialt ansvar

Miljø og sosial ansvarlighet går hånd i hånd i KOMPAN ettersom de kan utfylle hverandre. Fra råvarer til ferdig produkt er mulighetenmiljø co2  til å lage noe nytt fra resirkulerte materialer viktig slik at vi ikke er skadelige for miljøet. Like viktig er opplevelsen på lekeplassen, så den blir så spennende og utfordrende som mulig, slik at vi stimulerer barnas utvikling uten at de utsettes for fare.

Vi bryr oss om barn - Vi bryr oss om fremtiden deres! Vi vil derfor aldri slutte å lete etter måter å redusere vår miljøpåvirkning på. Ved innkjøp gjør vi alt for å bruke bærekraftige ressurser eller råvarer generert gjennom resirkulert avfall. Under produksjon resirkuleres det lille avfallet vi har. Når barn og voksne bruker våre leke- og treningsprodukter er vår høyeste prioritet og hovedformål at produktene er 100% sikre.

 

Miljøfyrtårn og Grønt Punkt NorgeGPN Staèende RGBMiljfyrtarn norsk farger

Å være Miljøfyrtårn setter enda flere krav og forventninger til oss - både fra vår egen side og fra kundene våre. Vi arbeider hardt for å finne nye måter til å minske vårt klimautslipp, blant annet ved å minimere flyreiser, velge elbil frem for drivstoffbil, ha kontor i et klimanøytralt bygg og fokusere på gjenbruk og gjenvinning. Derfor er vi også medlem av Grønt Punkt Norge og støtter aktivt arbeidet med å innsamle og gjenvinne emballasje.

 

PCM2010

Resirkulert plast

Kjernen i EcoCore-panelene er laget av 100% resirkulerte og kontrollerte materialer, og kan resirkuleres etter montering. EcoCore-panelet  brukes overalt i våre lek-og treningsapparater.

Muga

Resirkulert tre

Komposittpaneler, som ligner på tre, brukes til våre multibaner. De er laget av resirkulert  tre og HDPE.

Robinia

Bærekraftig tre

Vårt robiniatre kommer fra en treplantasje i Europa, som driver naturlig og ansvarlig skogbruk. Det er mulig å få både robiniatre og andre tretyper som er FSC-sertifisert.

fsc TM

 

Production

Null avfall

Alt overflødig materiale, som sagflis, trebiter, plast m.m. samles opp og resirkuleres. Vi har en optimert produksjon, som er ISO 14001 sertifisert (Miljøledelse).

iso

coro klatrenett

Sikre materialoverflater

Våre produkter oppfyller kravene i leketøy-standard  EN 71-3 for migrasjon av visse grunnstoffer (Migration of Certain Elements).

Robiniatre gjør aktivitetsplassen grønnere

NRO118 productphotograph

Robiniatre er blant det mest bæredyktige trematerialet når det gjelder miljø og CO2 utslipp - og vi elsker det!!

Visste du at:

 • Robiniatreet kan oppta CO2 og hjelper med å forbedre dårlig og forurenset jord.
 • Vi bruker bare robiniatre fra treplantasjer i Europa, som driver naturlig og ansvarlig skogbruk.
 • Alle våre robiniaprodukter kan leveres FSC-sertifisert, så som Delfinvippen.
 • Robiniatreet er oppført som et godkjent byggemateriale på Svanemerkets Husproduktportal. Det vil si at materialet kan brukes på svanemerket bygg. Les mer om Svanemerket bygg og Husproduktportalen her
 • Vi jobber kontinuerlig for å utvikle nye produkter i robiniatre for å gjøre lekeplassen og treningsparken enda grønnere!

 

 

En sterk holdbarhetsprofil

KOMPANs miljø- og sikkerhetsinnsats blir ledet av FN's anerkjente bærekraftige utviklingsmål og våre ISO-sertifikater. Av FNs 17 bærekraftige utviklingsmål har KOMPAN ekstra fokus på følgende 9 punkter:

FN

Interessert i å vite mer?

Ring til oss på 815 00 702, eller utfyll skjemaet nedenfor, og bli enda klokere på hva KOMPAN gjør for å gjøre samfunnet sunnere og gladere

 

 

Referanser