Lekeplassutstyr for ungdomsskoler

"Vi leker ikke lenger!" En typisk uttalelse som kommer fra de eldre skolelevene.

"Vi leker ikke lenger!" En typisk uttalelse som kommer fra de eldre skolelevene.

Men vi vet at de gjør det. Bare på sin egen måte. Det krever bare det riktige lekeplass- og treningsutstyr for å få eldre barn til å leke og være aktive i løpet av skoledagen. 

Gjennom 50 år med å lage skolegårder og forske på barns lek, har vi samlet en unik forståelse av hvordan tweens og tenåringene leker. Kunnskap som gjenspeiles i vårt unike leke- og sportdesign.

Vårt utstyr hjelper skolene til å gi de unge et spennende aktivitetsrom, både for jenter og gutter som ikke lengre vil leke på tradisjonelle lekeapparater, men som fortsatt trenger steder å slappe av og bruke energi. Lekeplassutstyret vårt støtter opp om bra helse, læring og sosial inkludering av alle tenåringer - uanset alder og evner, inkludert de som ikke lenger vil leke eller er interessert i sport. De får også et trygt område på lekeplassen, uten å gå på bekostning med komfort og aktiviteter.

Kontakt

KOMPAN Play Institute gir deg 6 tips for å øke den fysiske aktiviteten med lek 

Globalt set oppnår bare 23% av alle 11-17 åringene miminumsanbefalingene for fysisk aktivitet. Dette er ganske urovekkende, da tweens og tenåringer gjentatte ganger uttaler at de liker lekende fysisk aktivitet. De liker utendørs lek og lekeområder så lenge området er designet etter deres behov, og ikke bare yngre barn

Se dette webinaret, hvor leder av KOMPAN Play Institute, Jeanette Fich Jespersen, gir deg 6 tips for å øke tweens og tenåringenes fysiske aktivitet med lek.

 

 

KOMPAN Play Institute gir deg 6 tips for å øke den fysiske aktiviteten med lek 
Globalt set op

Populære aktiviteter for tween og tenåringer

Lekestrukturer

Secondary_school_boys_climbing_playground.jpg

 Utfordringer og følelse av risiko

school-playground-teenagers-playing.jpg

Dedikerte idrettsområder

Secondary_school_boys_muga.jpg

Dedikerte treningsområde

School-playground-activity-area-girls-jumping.jpg

Svimlende dynamikk

School-children-spinning-on-playground.jpg

 Kule områder å henge

School-playground-girls-hanging-out.jpg