Småbarn - sanselek


Det sosiale aspektet ved smårollingers lek er viktig, men ettersom de har begrenset bruk av språk skal deres parallelle lekemønster, hvor de etterligner omgivelsene og gjør bevegelser samtidig i en gruppe, respekteres. For å appellere til småbarns instinkter skal lekeplassen inneholde klare lekesignaler, farger, kontraster og gjenstander som stimulerer sansene.


Alle produkter