Barnehagelek for overvåket område


KOMPAN’s nye edu design er en symbiose mellom lek og læring. Med to temaer bygget inn i hvert produkt, fungerer de som inspirerende lekemotivatorer som assisterer barnehagelærere og ansatte med å hjelpe barnets utvikling gjennom lek i samsvar med pensum for de minste barna.

Alle produkter