Robinia Sand & Vannlek


En avgjørende del av et barns kreative og kognitive utvikling

Vi kjenner alle til følelsen av sand som renner mellom fingrene. Hvorfor? Fordi vi har gjort det så mange ganger som barn. Sand og vann er simpelthen fascinerende for barn, og det kan engasjere dem i leken i timevis. I tillegg til å være gøy har lek med sand og vann en enorm utviklingsmessig innvirkning på et barn. For eksempel kan bygging av ting i sand gi barnet en følelse av mestring og stimulerer til kreativitet.

KOMPANs Robinia sand- og vannstasjoner oppmuntrer barna til å leke sammen. De lærer å vente på tur og observere hvordan lekekameratene bruker kreativiteten. KOMPANs sand- og vannstasjoner finnes i mange former og størrelser – felles for dem alle er et tiltalende utseende som vekker barnas nysgjerrighet.

Trenger du veiledning?

Vi har nesten 50 års erfaring og vil hjelpe deg gjennom hele prosessen.