Robinia Klatring


Et moderne klatretre spekket med utfordringer og moro

Alle husker vi det spesielle klatretreet som vi elsket som barn. Vi elsket det ikke fordi det var enkelt, men fordi det var vanskelig. Robinia-klatrestrukturer kan gi den samme gode følelsen til barn som bor i urbane områder med få trær. Når et barn klatrer høyt opp, føler det at det har utrettet noe. Gradvis økes barnets selvfølelse. Underveis utvikler barnet også krysskoordinasjonsferdigheter som til syvende og sist hjelper barnet å lese.

Trenger du veiledning?

Vi har nesten 50 års erfaring og vil hjelpe deg gjennom hele prosessen.