MOMENTS™ MINI Småbarn


For maksimal lekeverdi har MOMENTS Mini et inkluderende design som stimulerer ikke bare barns fysiske utvikling, men også deres sosiale, kognitive og kreative utvikling. Det alderstilpassede designet inkluderer innovative lekepaneler som fremmer kreativ tenkning, fin- og grovmotorikk og mye me .


Alle produkter