STORY MAKERS


STORY MAKERS kombinerer klare farger med myke og vennlige former for å lage et enkelt budskap: «Kom og lek med meg!» Tradisjonelle aktiviteter som skliing og husking appellerer fremdeles til små barn. Tydelige temaer med sterk identifisering som inviterer til lek, setter liv i fantasien og utvikler viktige leveegenskaper. De sterke og klare fargene i STORY  MAKERS er spesielt utvalgt for å signalisere varme og komfort og for å understøtte romfølelsen og signalisere lek til barna.

 


Alle produkter