Sand og vannlek


Sand og vann er to enkle materialer som stimulerer fantasien og kreativiteten til barn i alle aldre. De mange ulike teksturene i sanden og de uendelige mulighetene med vannet, inviterer til lek i timevis. Utvikler den taktile sansen, fremmer interaksjon mellom barn med alle evnenivåer, hjelper barn å forstå ”årsak og virkning”, og appellerer til en særdeles bred aldersgruppe.


Alle produkter