Lekeplasser med toleranse for alle evner og ferdigheter

Sosial samhandling er en av hoveddriverne i leken.
Lekeplassen er så mye morsommere når du kan møte andre der, det gjelder for alle aldre.

Gleden ved å leke eller å være sammen med andre er viktig menneskelig trang, på tvers av alder, årtier og kulturer.

Den unike positive kjernen ved lek er at det å leke er så interessant at barna løser konflikter ekstremt raskt, når de er oppslukt av leken. Fordi når en konflikt starter, stopper leken og når leken starter, stopper konflikten. Barn kan bare leke når de er venner.
Den gode lekeplassen for samhandling må vurdere alle aldre og evner og ta hensyn til mangfoldet i leken og samhandlingen:

Den sosial-emosjonelle, fysiske, kognitive og kreative lekehendelsene og hvordan de best støttes av lekeapparatene og av lekeplassens design.