Lekeplasser er de mest effektive motivasjonsmidler for fysisk aktivitet

Lekeplasser er fundamentale for barns helse. Undersøkelser dokumentere at velutstyrte lekeplasser er toppscorere for barns fysiske aktivitet, over andre parktilbud.

Fysisk aktivitet på lekeplassen er en morsom, frivillig del av de minimum 60 minuttene med fysisk aktivitet som barn må ha om dagen ifølge Verdens Helseorganisasjon. 

En godt designet lekeplass er grunnleggende for barn som utvikler sine motoriske ferdigheter, muskelstyrke, bentetthet og kondisjon.

Gjennom fysisk lek blir kognitiv livserfaring øvet, oppnådd og lagret for senere bruk, f.eks hvordan du skal mestre kroppen i rommet, hvor mye kraft man skal legge i ulike bevegelser og innsats og hvordan justere timing.

Tenk trafikkrisiko: disse tre fysiske innsiktene er grunnleggende i å håndtere risiko i trafikken.