Knekk koden med læring gjennom lek

I løpet av de sisten årene har en rekke undersøkelser dokumenter at lek er viktig for læring og det å utvikle grunnleggende ferdigheter. 

Barn forbedrer sin evne til å tilegne seg nye ferdigheter gjennom lek og dermed bør lek aktivt benyttes som et middel til å forbedre læring istedet for bare en pause i løpet av dagen. Basert på dette ser vi at læreplanene for alle deler i utdanningssystemet - fra barnehager til videregående skoler - setter stadig mer ambisiøse mål for barns utvikling.

I KOMPAN omfavner vi fullt ut denne utviklingen. Alle KOMPANs lekeløsninger kombinerer lekne øyeblikk med et effektivt verktøy for pedagoger og lærere i deres arbeid med barn. Derfor fokuserer vi i alt vi gjør på lekeløsninger som gir utvikling innenfor følgende fire områder:

De fire kompetanseområdene er generiske generelle ferdigheter, men måten de brukes på varierer selvfølgelig mellom aldersgruppene.

Derfor er alderstilpasset lek et fyrtårn for løsningene vi utvikler for det pedagogiske segmentet - rett og slett fordi at i KOMPAN vet vi at lek er viktig for læring.

KOMPAN-Edu-Skill-Physical.pngFYSISK

- Gleden av fysiske utfordringer 

KOMPAN-Edu-Skill-SocialEmotional.pngSOSIAL/EMOSJONELT

- Gleden av å være sammen 

KOMPAN-Edu-Skill-Cognitive.png KOGNITIVT

- Gleden over å lære

KOMPAN-Edu-Skill-Creative.pngKREATIVITET

- Gleden av å skape noe selv

Barnehage

Forskning viser at investering i små barn er den beste investeringen for fremtidig velferd og velstand. Det er stort fokus på tidlig utdanning og omsorg for små barn, og pedagogiske lekeplasser blir i stadig større grad ansett for å være barnas område for fri lek. Med pedagogiske verktøy og bidrag fra voksne som observerer, veileder og instruerer barna i lek, blir lekeplassen en viktig pedagogisk arena. God planlagte lekeområder i barnehager og førskoler er en viktig motivasjonsfaktor for alderstilpasset fysisk og sosial lek. De tilbyr en rekke kognitive og kreative lekeopplevelser og legger til rette for arbeid utdanning av de yngste.

Fysiske aktiviteter er helt avgjørende. Forskning viser at selv små barn er for lite fysisk aktive til å utvikle motorikk slik som tidligere generasjoner gjorde. Barn har høy motivasjon for lek og bevegelse når lekeområdene har aktiviteter som passer bevegelsene deres, for eksempel husker, roterende og fjærende apparater. Den sosiale og kreative motivasjonen for lek er høy på lekeplasser som for eksempel har skjermede lekeområder, lekeområder med temaer og aktiviteter som involverer lek med sand.

Grunnskole og videregående skole

Det forventes at skolen skal gi barna både teoretisk og praktisk kunnskap. Godt utformede lekeområder er læringsarenaer, spesielt i forbindelse med barnas sosiale og fysiske evner. 

Stadig flere barn har en stillesittende tilværelse, og de trenger støtte og oppmuntring for sin sosiale atferd. Godt planlagte lekeplasser tar utgangspunkt i brukerens behov. Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn over 5 år trener motorikk, kondisjon, bentetthet og styrke, spesielt i hender, føtter og kjernemuskulatur. De aldersriktige lekeplassene har varierte muligheter for fysisk aktivitet for å motivere barn, inkludert barn med funksjonshemminger, slik at de kan være aktive på en selvbestemt og morsom måte.

Godt planlagte lekeplasser oppfordrer til sosial interaksjon, lærere forteller at det er vanskelig å lære bort sosiale ferdigheter, for eksempel å måtte vente på tur – ting som er enklere for barn å plukke opp når de er i lek. Aktiviteter og utdanning med veiledning kan også gjennomføres på lekeplassen. En lekeplass som er godt planlagt slik at den oppfordrer til både fri lek og lek med veiledning kan gi alle barn en variert og motiverende læringsopplevelse. Og sist, men ikke minst: Lekeplassen kan brukes som et inspirerende utdanningsverktøy for lærere slik at de kan gi aktive læringsopplevelser som er i tråd med pensum.