KOMPAN sport & Fitness institute

Basert på kunnskap

KOMPAN Sport & Fitness Institute er et globalt nettverk med eksperter og fagfolk innen sport og fitness som deler kunnskap og trender og driver forskning. Nettverket opprettholder partnerskap med alle slags lokale parter, inkludert universiteter, forskere, vitenskapsfolk og treningssentre for å forbedre kunnskapen om sport og fitness i det store og hele.