KOMPAN Sport & Fitness institute

Basert på kunnskap

KOMPAN Sport & Fitness Institute er et globalt nettverk med eksperter og fagfolk innen sport og trening som deler kunnskap og trender, og driver forskning. Nettverket opprettholder partnerskap med alle slags lokale parter, inkludert universiteter, forskere, vitenskapsfolk og treningssentre for å forbedre kunnskapen om sport og trening i det store og hele.