KOMPAN Play Institute

FORSKNING ER GRUNNLAGET FOR INNOVASJON

KOMPANs løsninger er basert på vår dyptgående brukerorienterte forskning.

Det er av den største viktighet for å få unik innsikt og derav styrke vår kunnskap både på området lekeatferd og på området for sport & fitness. Dette er grunnen til at KOMPAN har investert i to “in-house” forskningssentre:

KOMPAN Play Institute og KOMPAN Sport og Fitness Institute, deres funn brukes for å drive KOMPANs innovasjonsprogrammer.

KOMPAN Play Institute er et internasjonalt nettverk med spesialister på barn og lek som overvåker hvordan ulike trender i samfunnet påvirker barns utvikling og lekemønstre. instituttet initierer og deltar også i ulike forskningsprosjekter rundt om i verden. Å ha KOMPAN Play Institute om bord gjør oss i stand til å tilpasse våre løsninger til spesifikke krav i læreplaner og blande et utvalg av våre produkter for å tilpasse til bestemte barns behov.es funn brukes for å drive KOMPANs innovasjonsprogrammer.