Kompan Play Institute


 

Lekeplasser basert på brukererfaringer

Hva må til for å lage verdens beste lekeplasser? Hva er de beste motivasjonsfaktorene for at barn skal ønske å komme på en lekeplass, bli der og komme tilbake igjen og igjen? Hvilke design inspirerer barn til å leke og utvikle seg fysisk, sosio-emosjonelt, kognitivt og kreativt? Dette er de viktigste spørmålene forskningsavdelingen KOMPAN Play Institute stiller seg.

KOMPAN Play Institute er KOMPANs avdeling for ekspertise på lek, dedikert til å utvikle, dokumentere og forske på lek og lekeplasser. KOMPAN Play Institute har vært en del av å utvikle og undersøke lek og lekeplasser for KOMPAN siden 1980-tallet.

De viktigste arbeidsområdene til KOMPAN Play Institute er:

Forskning i lekeplass og barns utvikling

Testing og dokumentasjon av lekedesign med barn, uansett fysiske og psykiske evner

Publikasjoner og forskning på lekeplass-spesifikke temaer

Konsultering og rådgivning på lekeplasser og byplanlegging for lek

Innovasjon med KOMPAN Play Institute

Lek forandrer seg etter hvert som tider og livsstiler forandrer seg, men barn forblir lekeksperter i en verden i utvikling. Vellykkede lekedesign er basert på deres innspill, kombinert med en spesialistinnsikt i de pågående endringene i barns utvikling. Grundig forskning og et respektfullt tankesett om nøye å lytte til og observere barn i lek er hjørnesteinene i KOMPANs lekinnovasjon.

KOMPAN Play Institute følger og forsker kontinuerlig på lekegevinster og utvikling av barn. Å dokumentere lekeverdien og å utfordre barnet ved lek er instituttets hovedkompetanse. Det samarbeider med spesielle designenheter innen KOMPAN og tester prototyper med barn, og dokumenterer effekten av lekeplass. Barnegodkjent med lekeverdi gjennom designprosessen sikrer at KOMPAN-utstyret er testen for tiltrekning, oppbevaring og lekverdi.

Møt KOMPAN Play Institute

Jeanette-Fich-Jespersen-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Jeanette Fich Jespersen

Head of KOMPAN Play Institute

MA in Nordic and Anglosaxon Philology

Suzanne-quinn-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Suzanne Quinn

Manager, KOMPAN Play Institute

PhD in Early childhood learning

Maria-from-Kompan-Play-institute.jpg

Maria Ross Larsen 

Research Project Manager, KOMPAN Play Institute

MSc in Economics and Business Administration - Market Anthropology

Thea-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Thea Toft Amholt

PhD Student, KOMPAN Play Institute

MSc in Psychology