KOMPAN Sport & Fitness Institute

KOMPAN Sport & Fitness Institutt er en nyetablert avdeling som ved hjelp fra treningseksperter, kunnskap om brukerbehov og krav fra kunder,  har klart å utvikle  et treningskonsept som passer for alle.

Som ekspert på lekeplass, følger KOMPAN med på de forskjellige trendene rundt om i verden.  Vi har  de siste årene sett et voksende ønske om utendørs aktiviteter og treningssmuligheter . Det moderne samfunnet møter utfordringer relatert til urbanisering, stillesittende livsstil og aldrende befolkning. Verden lider av en inaktivitets-krise, som resulterer i overvekt og mange andre helseproblemer.

Ut over fysisk inaktivitet, er det fler og fler som sliter med ensomhet. For å kunne tilby effektive løsninger til disse utfordringene, har KOMPAN etablert KOMPAN Sport & Fitness Institutt som et supplement til KOMPAN Play Institutt.

KOMPAN Sport & Fitness Institutt fungerer som et fundament for forskning, produktutvikling, treningsprogrammer, digital veiledning og som et nettverk som samler inn og deler kunnskap om fysisk aktivitet og utendørs trening.

  FItness-wheel_UK_master-Large.png

Ønsker du å vite mer? Klikk her