For å være rettferdig må lek inkludere

Hos KOMPAN mener vi at alle barn har rett til lek og fritid - uten hensyn til fysiske og intellektuelle evner. Vårt syn er i overensstemmelse med FNs konvensjon om barns rettigheter, den konvensjonen som har den mest omfattende støtten av alle FN-konvensjoner. De siste årene har de fleste nasjoner også underskrevet FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som anbefaler at offentlige rom skal utformes i overensstemmelse med prinsippet om universell design.

HVA VI GJØR FOR Å INKLUDERE ALLE I LEKEN

1497963380_kompan-160412-fruens-boege-134-small-play-and-social-interaction.jpg

Troen på inkluderende lek er stor hos KOMPAN. ”Lek sammen” - eller ideen om at alle bør inkluderes i leken - er en grunnleggende del av vår filosofi. Vi utvikler våre produkter slik at de kan brukes universelt og støtter aktiviteter som er relevante for alle barn. 

Du vil finne universell design overalt på våre lekeplasser - ikke minst i de mange åpningene og detaljene som oppmuntrer til interaktiv lek mellom barna både inni og utenfor lekeapparatene. least in the many openings and details that encourage play exchanges between children inside and outside the play elements.

1499429023_20150928-kompan-inlcusion-small-2.jpg

TRE NIVÅER MED INKLUDERENDE LEK

Hos KOMPAN deler vi lekeplassens aktiviteter i tre kategorier:

• Aktiviteter på bakkenivå

• Aktiviteter over bakkenivå

• Aktiviteter på flere nivå

Aktivitetene baserer seg på Americans with Disabilities Act’s Accessibility Guidelines for Play Areas (ADAAG), som erklærer at hvis det er like mange aktiviteter på og over bakken, kan lekeplassen defineres som universelt designet og for alle. I tillegg til leverer vi aktiviteter på flere nivåer som kan brukes både fra bakken og fra nivåer over bakken, noe som resulterer i mer åpne og mangeartede måter å leke på.

KOMPANS PRINSIPPER FOR UNIVERSELL DESIGN LEKEAPPARATENE BØR VÆRE:

1. Tilgjengelige

2. Multifunksjonelle (når det er mulig)

3. Designet i 360º-design (lek fra alle sider)

4. Utstyrt med varierte lekemuligheter

5. Tydelige i farge- og designsignaler

6. Utstyrt med spesielle løsninger for spesielle behov (når det er relevant)