Inkluderende lek

inclusive playground equipment by KOMPAN

Inkluderende lek og utviklende leker

Alle barn er forskjellige. De har hver sin personlighet, sine styrker, sin individualitet. Men universelt deler de en trang for å lek. I følge undersøkelser fra KOMPAN Play Instituter deler barn - inkl. barn med funksjonshemming - et felles ønske om at lekeplasser skal være spennende, med varierte lekeaktiviteter og å være et samleområde for venner. KOMPAN ønsker derfor å utvikle lekeplasser basert på universell utforming.

Hva betyr universell utforming?

Siden etableringen av KOMPAN Play Institute på åttitallet har inkluderende lek, universell utforming og utviklende leker vært en del av KOMPAN DNA'et. Universelt design ønsker alle brukere velkommen, uavhengig av deres evner. Det betyr en inkluderende tilnærming: alle mennesker kan ikke nødvendigvis leke med alt, men alle skal kunne leke med noe. Vi kaller det lek for alle. Likhet i tilgang til og bruk av lekeplasser er et grunnleggende ansvar for vårt samfunn. KOMPAN Play Institute er her for å sikre at de riktige, dokumenterte løsningene blir tilbudt.

Oppgaven med inkluderende lek og universell utforming er å forene alle, uansett evner, gjennom lek. Kontakt oss derfor gjerne om du har spørsmål til inkluderende lekeplasser, lek og sikkerhet, eller noe helt tredje. 

Hvordan skape aktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne?

 

Denne studien undersøker i hvilken grad ikke-spesialisert, alderstilpassede lekeapparater og lekeplasser kan være brukbare for barn med mobilitets- og/eller lærevansker, samt typisk utviklende barn. Gode, inkluderende lekeplasser er ikke mer kompliserte, mer tidskrevende eller plasskrevende enn andre lekeplasser. Les rapporten for å ta velinformerte beslutninger om hva slags lekeplasser som er virkelig inkluderende og svært spennende for alle brukerne. Samarbeid mellom barn med nedsatt funksjonsevne og typisk utviklende barn er gunstig for alle. Det forbedrer egeneffektivitet, toleranse og empati i begge grupper.

Derfor er KOMPANs mål å gjøre lekeplasser mer inkluderende ved å benytte seg av universelle lekeformler. Enkelt sagt: å forene barn i lek uansett funksjonsevne. Får mer inspirasjon til skolelekeplassen her.

Klikk her for å lese mer om hvordan man kan skape aktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne.

KOMPAN research on special needs playground equipment
KOMPAN truly inclusive playground research

Barn med nedsatt funksjonsevne har mindre enn halvparten så stor sjans for tilgang til lekeplassen

 

Denne undersøkelsen fra KOMPAN Play Institute viser at 71% av rullestolbrukere fant at deres nærmeste lekeplass var utilgjengelig. Den peker videre på hvilke aktiviteter barna foretrekker.

Lekeplasser er kjente motivatorer for effektivt å få barn til å være fysisk aktive, på en morsom måte.

For at dette virkelig skal gjelde for barn med eller uten funksjonshemminger, må lekeplasser imidlertid være like tilgjengelige og interessante for begge grupper.

Klikk her for å lese mer

PLAY FOR ALL - UNIVERSALT DESIGN FOR INKLUDERENDE LEKEPLASSER

 

Denne publikasjonen viser KOMPAN Play Instituttets anbefalinger for universelle og inkluderende lekeplasser, basert på inspirerende tilfeller av universelle lekeplasser, designpunkter for universelt tilgjengelige lekeapparater og instituttets nyeste forskning og brukerobservasjon om inkluderende lek. Søker du lekeplassutstyr til spesialskoler kan dette være til inspirasjon.

Universell utforming og inkluderende lekeplasser er grunnleggende for KOMPANs DNA.

KOMPAN Play Institute har arbeidet med å teste og utvikle lekeaktiviteter for alle barn inkludert barn med nedsatt funksjonsevne siden begynnelsen av 1990-tallet.

En inkluderende lekeplass kan nås og nytes av alle barn - med og uten funksjonshemminger. Viktigst er at den har utviklende leker for alle.

Klikk for å lese mer

KOMPAN research, equality in play