Hvordan aktivisere folk

Å OVERVINNE BARRIERER: MOTIVERE, STIMULERE OG AKTIVISERE

Kompans egen forskning viser at ønsket om å bli aktiv er der, men unødvendige hindringer kommer i veien, noe som resulterer i en nedadgående spiral. Tid, penger og motivasjon er de viktigste begrunnelsene for ikke å være mer aktiv, og spesielt sosialt vanskeligstilte grupper er berørt.

Lav inntekt kan knyttes til mindre ledig tid, begrenset tilgang til fritidsfasiliteter, og omgivelser som ikke er støttende i forhold til fysisk aktivitet. Dette er verdifull innsikt, da KOMPANs forskning viser at betydelige 60% av menneskene ikke føler at dagens offentlige rom faktisk inspirerer dem til å være fysisk aktive.

For å få inaktive mennesker aktive, kreves det tilgjengelige og effektive treningsområder som passer for alle aldre og fysiske evner, sammen med riktig instruksjon, stimulering og motivasjon. KOMPANs løsninger fokuserer på inaktivitet. Forskning viser at det å ha digital eller fysisk veiledning øker effektiviteten og utbyttet av treningen. Denne støtten kan utgjøre hele forskjellen, og åpne veien til et bedre liv.

Fakta 2016:

DE VIKTIGSTE BARRIERENE FOR FYSISK AKTIVITET

  • Tidsmangel: 56%
  • Treningsstudioer er kostbart: 33%
  • Behov for instruktør for motivering: 17%
  • Mangel på tilbud i området: 39%

NØKKELOMRÅDER- OG MULIGHETER

  • 59% av befolkningen vil trene mer.
  • 40% av all fysisk aktivitet foregår utendørs, og 25% på vei mellom hjem og arbeid, skole eller butikker.
  • Sporing av aktivitet er den mest søkte funks
  • 31% av smarttelefonbrukere benytter app for å forbedre kondisjonen.

 

KILDER:

Akers, A., 2012. Visual Color Perception in Green Exercise: Positive Effects on Mood and Perceived Exertion. Environmental Science Technology, 21:46(16), 6881-6.; European Barometer 2014; KOMPAN Sport & Fitness Institute; McKinsey Global Institute; MEF (Mobile Ecosystem Forum); The Retention People; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)