Garanti

En lekeplass er kun så god som den er pålitelig - nedenfor kan du se en oversikt over våre garantitider og garantidekning. 

LIVSTIDS * GARANTI

 • Galvaniserte strukturelle bærende deler av konstruksjonen:
 • Stålstolper
 • Tverrgående bjelker
 • Gulvrammer
 • Topp bøyler
 • Rustfritt stål
 • EcoCore og andre HDPE-paneler

 15 ÅRS GARANTI

 • Bearbeidet robiniatre

10 ÅRS GARANTI

 • HPL gulv og paneler
 • Andre galvaniserte metalldeler
 • Galvaniserte metalldeler og aluminiumsdeler med lakkert overflate
 • Andre deler i rustfritt stål
 • S-klemmer av rustfritt stål
 • Deler i hardplast
 • Ulakkerte metalldeler
 • Sibirsk lerketre
 • Annet teknisk treverk

5 ÅRS GARANTI

 • Harpiksdekket kryssfiner plater
 • Hule plastdeler
 • Andre lakkerte metalldeler
 • Fjær & kulelagre
 • Tau & nett konstruksjoner
 • Betongelementer
 • Flexotop Virgin EPDM-Gummi

2 ÅRS GARANTI

 • Bevegelige plast- og metall deler
 • EPDM gummimembraner
 • Elektroniske komponenter
 • Flexotop resirkulert EPDM
 • Solskjerm og -seilløsninger

1. GARANTIDEKNING

Denne garantien gjelder KOMPANs produkter for de tids­perioder som er beskrevet for hver produkttype, og med de begrensninger som er beskrevet i denne ga­rantien. Garantitiden gjelder fra kjøpsdato første gang og ikke dato for eventuelt videresalg. Denne garantien dekker kun defekter i materialer. KOMPANs ansvar under denne garanti er begrenset til å reparere eller erstatte defekte produkter,uten kostnad, etter KOMPANs skjønn. Defekte elektroniske komponenter vil bli levert og skiftet gratis av en profesjonell KOMPAN ICON montør.

2. GARANTIEN GJELDER KUN DERSOM PRODUKTENE HAR BLITT INSTALLERT OG VEDLIKEHOLDT I HENHOLD TIL INSTRUKSJONER

Garantien gjelder kun dersom KOMPANs produkter har blitt installert i henhold til instruksjonene fra KOMPAN, samt korrekt vedlikeholdt i henhold til KOMPANs vedlike­holdsmanual. Garantien for de elektriske komponenter til ICON avhenger av om produktene er installert av en øvet og godkjent ICON installatør. 

3. INGEN DEKNING GIS FOR ULYKKER, SLITASJE, KOS­METISKE PROBLEMER, FEILAKTIG BRUK ELLER HÆRVERK

Denne garantien dekker ikke skade som skyldes uhell, feilaktig bruk, uaktsomhet, normal slitasje, overflatekor­ rosjon på metalldeler, misfargede overflater og andre kosmetisk e problemer eller feil på grunn av misbruk eller hrerverk. Naturlige endringer i tre over tid anses som kosmetisk e problemer og dekkes ikke.

4. PRODUKTER INSTALLERT I NÆRHETEN AV VANN

Produkter installert i direkte kontakt med klorvann el-  ler saltvann (badeland). Produkter som er installert i sporadisk kontakt  med slikt vann eller er installert så nær strand at de blir utsatt for saltsprut, dekkes ikke av KOMPANs garanti for eventuelle mangler og skader som skyldes korrosjon. 

Produkter installert i kystnære områder, innen 200 meter fra kysten, vil bare dekkes av garantien for halve perioden av standard produktgaranti i forbindelse med feil forårsaket av korrosjon. KOMPANs Livstidsgaranti er begrenset til 5 år i forhold til slike produkter.

5. TREDJEPARTSPRODUKTER- OG TJENESTER

KOMPAN tilbyr produkter og tjenester fra sertifiserte tred­jepartsleverandører. Denne generelle KOMPAN garantien gjelder ikke for tredjepartsprodukter ei heller for service/ installasjon, da disse har sine egne garantibestemmelser. KOMPAN besørger å formidle disse garantier der mulig. 

 

*KOMPANs livstidsgaranti gjelder for hele levetiden til produktet inntil produktet blir avinstallert og/eller tas ut av bruk. I tillegg til denne garantien gjelder KOMPANs gener­elle vilkår og leveringsbetingelser.