Fysisk aktivitet blant førskolebarn

Utendørs lek, nøkkelen til mer fysisk aktivitet i barnehagene

Utendørs lek, nøkkelen til mer fysisk aktivitet i barnehagene

Denne studien viser at barnehagebarn som tilbringer mesteparten av sin tid utendørs i et godt planlag uteområde har 35% høyere fysisk aktivitet enn barna i de andre barnehagene i samme studie.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at alle barn og unge skal delta i moderat til sprek fysisk aktivitet i minst 60 minutter hver dag. Denne studien tok sikte på å undersøke nivået av fysisk aktivitet blant 3 til 6-åringene i løpet av sin tid i barnehagen.

For å påvirke og forbedre det fysiske aktivitetsnivået til førskolebarn positivt, er fri utelek i godt planlagte lekeområder nøkkelen.