GARANTI FOR TAULEKELØSNINGER SOM VARER

LIVSTIDSGARANTI*:

• Galvaniserte strukturelle deler

- Stålrør 

- Kryssbjelker 

- Gulvrammer 

- Toppbraketter 

• Rustfritt stål 

• EcoCoreTM og andre HDPE-paneler

15-ÅRS GARANTI

• Teknisk robinia-tre

10-YEAR WARRANTY

• HPL gulv og paneler 

• Galvaniserte og aluminiummetalldeler med malt topplag 

• Andre galvaniserte metalldeler 

• Andre deler i rustfritt stål 

• S-klemmer av rustfritt stål 

• Deler i hardplast 

• Ulakkerte metalldeler 

• Annet teknisk treverk

5-ÅRS GARANTI

• Harpiksbelagte kryssfinerplater 

• Hule plastdeler 

• Andre lakkerte metalldeler 

• Fjærer og kulelagre 

• Tau- og nettkonstruksjoner 

• Betongelementer 

• Flexotop virgin EPDM-gummi 

2-ÅRS GARANTI

• Bevegelige plast- og metalldeler 

• EPDM-gummimembraner 

• Elektroniske komponenter 

• Flexotop resirkulert EPDM-gummi 

* KOMPANs LIVSTIDSGARANTI er i kraft i produktets levetid, til produktet demonteres og/eller ikke lenger brukes. I tillegg til denne garantien gjelder KOMPANs generelle vilkår og leveringsbetingelser. 

 

1. GARANTIDEKNING

Denne garantien gjelder for KOMPANS produkter i tidsperiodene beskrevet for hver produkttype ovenfor, og med begrensningene som er beskrevet i denne garantien. Garantiperioden gjelder fra kjøpsdatoen for første kunden. Denne garantien dekker kun materialfeil. KOMPANS ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av defekte produkter, uten kostnad, etter KOMPANs vurdering. Defekte elektroniske komponenter leveres og skiftes vederlagsfritt av en profesjonell KOMPAN ICON-montør. 

2. GARANTIEN ER BARE GYLDIG HVIS PRODUKTENE ER BLITT RIKTIG MONTERT OG VEDLIKEHOLDT 

Garantien gjelder kun hvis KOMPANs produkter er blitt montert i henhold til instruksjonene fra KOMPAN, og vedlikeholdt på riktig måte i henhold til KOMPANs vedlikeholdsmanual. Garantien for de elektriske ICON-komponentene avhenger av at disse produktene installeres av en montør med ICON-opplæring og -godkjenning. 

3. INGEN DEKNING FOR ULYKKER, SLITASJE, RIFTER, KOSMETISKE PROBLEMER, MISBRUK ELLER HÆRVERK 

Garantien dekker ikke skade forårsaket av ulykke, feil vedlikehold, uaktsomhet, vanlig slitasje, overflaterust på metalldeler, misfarget overflate og andre kosmetiske problem eller feil på grunn av feilbruk eller hærverk. Naturlige endringer i treverket over tid anses som et kosmetisk problem, og dekkes ikke.

4. PRODUKTER SOM ER INSTALLERT I NÆRHETEN AV VANN

Produkter installert i direkte kontakt med klorvann eller saltvann (badeland), eller produkter installert med sporadisk kontakt med vann eller installert så nær havet at de utsettes for saltsprøyt dekkes ikke av KOMPAN-garantien ved mangler forårsaket av korrosjon. Produkter som er installert i kystområder innen 200 meter fra strandlinjen dekkes bare av garantien i halve perioden av den standard produktgarantien  ved feil forårsaket av korrosjon. KOMPANS LIVSTIDSGARANTI, hvis aktuelt, er begrenset til 5 år for slike produkter. 

5. PRODUKTER OG TJENESTER LEVERT AV TREDJEPARTER

KOMPAN tilbyr produkter av andre merker enn KOMPAN, og monteringstjenester fra sertifiserte tredjeparter. Denne generelle KOMPAN-garantien gjelder ikke for produkter og monteringstjenester fra andre enn KOMPAN, og disse kan ha egne garantier. KOMPAN vil formidle informasjon om slike garantier hvis mulig.