Boligområder

Tiltrekk og fasthold beboere med attraktive uteområder som samtidig bygger opp om fellesskapet

Tiltrekk og fasthold beboere med attraktive uteområder som samtidig bygger opp om fellesskapet

Å skape det perfekte miljøet er viktig for å gjøre en bygning til et hjem, en bolig, et samfunn. Det er et sosialt perspektiv som vi har arbeidet med i et halvt århundre, faktisk siden dag enn; KOMPAN ble født ut av et boligprosjekt.

I dag er det å forstå rollen og verdien av aktivitetsområder i boligområder kjernen i det vi gjør. Fellesskap er en tilfeldig samling av mennesker definert av demografi; arbeid, alder og kultur, men uansett hvor de kommer fra, hva de gjør for å leve, er det hvordan de føler seg i og omkring hjemmet sitt som gir en følelse av hensikt og felles stolthet. Det er en følelse det er verdt å investere i.

Et rekreativt område skaper et sosialt fellesskap

Bolig- og fritidsområdet fremmer en følelse av medborgerlig eierskap. Det er det som forandrer et geografisk navn til en enhet, noe som gjør det til et ønskelig sted å bo, og gjennom økende respekt og omsorg, reduserer hærverk og den stille fraflytning av innbyggere. For å få et attraktivt utemiljø i boligområder, er det viktig at løsningen er skreddersydd slik at den oppfyller ønskene og behovene til både beboerne og grunneieren. Et godt utformet utemiljø som aktiverer både barn og voksne er en verdi for dagens beboere og kan også tiltrekke nye mennesker til området. Å investerer i uteområdene fra starten gir derfor verdi på flere områder.

Oppussing for å få mest mulig ut av plassen

RefurbishHousing-600.jpgSelv de beste fritidsfasilitetene holder ikke evigt. Ethvert attraktivt område vil bli brukt og slitt, og til sist kommer det et punkt når beslutninger om hva som må skje skal tas. I Stuytown i New York valgte de å pusse opp for å forny uteområdet, og her ble KOMPAN bedt om å skape et unikt og multifunksjonelt treningsområde som ville utnytte hele plassen og kunne brukes av alle aldre og evner.

Stuytowns administrerende direktør, Rick Hayduk, forteller i videoen hvorfor alle beboerne i området elsker det nye treningsområdet sit.

 

HousingSkyWalk-800.jpgNye moderne boligområder

KOMPAN ble grunnlagt på bakgrunn av en observasjon på et boligfelt. De enorme boligblokkene på syttitallet  var store, grå og kjedelige. Derfor ble en kunstskulptur satt opp for å skape mer liv og farger, men skulpturen ble fort barnas lekeplass, samlingspunkt og møtested. Kunstneren fikk derfor ideen om å imøtekomme nettopp barnas behov og plutselig var KOMPAN en realitet. I dag er kunst og lek forent og lekeplassen er ikke lenger et tillegg til boligområdene - det har blitt en integrert del av boligområdet. Å bidra til å utvikle lokalsamfunn er i vårt DNA, og å jobbe med arkitekter og utviklere for å oppnå sunne, glade og bærekraftige samfunn er blant de viktigste av målene våre.
 

Hva partnerskap betyr for oss

Hos KOMPAN fokuserer vi på de mange fasettene av rekreative uteområder; fra lek til trening og avslapping til sosialt samvær. Vi ønsker å jobbe i tette og verdiskapende partnerskaper for å forstå visjonen, identifisere behovede og imøtekomme kravene til beboerne. Vi ønsker å gi dere nettopp det som dere ønsker via design, installasjon, sikkerhet og vedlikeholdelse. Det finnes ikke to identiske områder så ved å ta beboernes demografiske sammensetning og den geografiske plasseringen med i planleggingen, utvikler vi unike løsninger sammen.

Våre leke- og aktivitetsplasser blir laget og installert uten kompromisser. Høy holdbarhet og lite vedlikehold er sikret gjennom våre enestående garantier. Hos KOMPAN er et partnerskap et varig engasjement.

 

Fritidsfasilitetene er helt avgjørende for beboernes trivsel. Beboere kommer hit på grunn av fritidstilbudene våre...

Rick Hayduk

Administrerende direktør, StuyTown Property Services