Boligområder

Lag et attraktivt boligområde

Å skape det perfekte miljø er viktig for å gjøre en bygning til et hjem eller en bolig til et samfunn. Det er et sosialt perspektiv som vi har undersøkt og forsket i siden dag enn; KOMPAN ble født ut av et boligprosjekt.

I dag er det å forstå rollen og verdien av aktivitetsområder i boligområder kjernen i det vi gjør. Samfunn er en tilfeldig samling av mennesker definert av demografi om arbeid, alder og kultur, men uansett hvor de kommer fra, hva de gjør for å leve, er det hvordan de føler seg i og omkring hjemmet sitt som gir en følelse av formål og felles stolthet. Det er en følelse det er verdt å investere i.

Bolig- og fritidsområdet fremmer en følelse av medborgerlig eierskap. Det er det som forandrer et geografisk navn til en enhet, noe som gjør det til et ønskelig sted å bo og gjennom økende respekt og omsorg, reduserer hærverk og den stille fraflytning av innbyggere. For å få et attraktivt utemiljø i boligområder, er det viktig at løsningen er skreddersydd slik at den oppfyller ønskene og behovene til både beboerne og grunneieren. Et godt utformet utemiljø som aktiverer både barn og voksne er en verdi for dagens beboere og kan også tiltrekke nye mennesker til området.

Når KOMPAN leverer løsninger til boligområder, er det mye som må tas med i betraktningen:

  • Beboerne som skal bruke området.
  • Lekeplassen og omgivelsene er et møtested på tvers av generasjoner.
  • Ferdighetene og opplevelsene som lekeog sportplassen skal utvikle og oppfordre til.
  • Hvordan området må designes og deles inn for å tilpasse det for brukere av alle aldre ved hjelp av forskjellige typer aktiviteter.
  • Stimulere voksne til å være fysisk og sosialt aktive.