Boligområder

Lag et attraktivt boligområde

KOMPAN tror på å skape steder og rom, også i boligonmråder, som tillater folk å leke og/ eller trene. Vi er her for å skape et lykkeligere og sunnere samfunn. Dette er grunnen til at vi arbeider tett sammen med de forskjellige inbteressentene i hvert boligområde.

For å få et attraktivt utemiljø i boligområder, er det viktig at løsningen er skreddersydd slik at den oppfyller ønskene og behovene til både beboerne og grunneieren. Et godt utformet utemiljø som aktiverer både barn og voksne er en verdi for dagens beboere og kan også tiltrekke nye mennesker til området.

Vi vil jobbe tett sammen med deg som partner for å identifisere behovene og kravene til beboerne. I tett dialog med deg som partner, identifiserer vi beboernes ønsker og behov.

Mindre barn trenger aktiviteter som de kan bruke alene og som krever at det er voksne til stede – samtidig som de bør være i et miljø hvor de kan treffe nye venner. Tenåringer og familier trenger områder hvor de kan møtes og være sosiale. Vi ser også et økende behov for aktivisering av tenåringer og den voksne befolkningen, for eksempel gjennom sportsog treningsutstyr. Resultatet er en komplett og unik skreddersydd løsning som passer for både brukerne, området og grunneieren.

Når KOMPAN leverer løsninger til boligområder, er det mye som må tas med i betraktningen:

  • Beboerne som skal bruke området.
  • Lekeplassen og omgivelsene er et møtested på tvers av generasjoner.
  • Ferdighetene og opplevelsene som lekeog sportplassen skal utvikle og oppfordre til.
  • Hvordan området må designes og deles inn for å tilpasse det for brukere av alle aldre ved hjelp av forskjellige typer aktiviteter.
  • Stimulere voksne til å være fysisk og sosialt aktive. 

Alle trenger et offentlig rom. For KOMPAN er alle aspekter av lek og motorikk viktig, fra design til installasjon, sikkerhet og vedlikehold. Vi går ikke på kompromiss med de strenge kvalitetsstandardene våre, noe som igjen betyr at du får lave vedlikeholdskostnader og høy slitestyrke – du kan stole på løsningen vår. Når dette kombineres med en unik garanti, er din investering trygg i mange år fremover. Siden det er mye å velge blant i KOMPANs portefølje, vil hvert anlegg være skreddersydd og unikt.