Fordelene med et aktivt samfunn

SUNNERE MENNESKER, STERKERE SAMFUNN, BEDRE ØKONOMI

Å komme i form er så mye mer enn et mål i seg selv, det er et middel for å få et bedre liv: regelmessig fysisk aktivitet forbedrer vesentlig både helse, sosial samhørighet, sysselsetting og produktivitet.

FItness-wheel_UK_master-Large.png

Sammen kan vi aktivere folk og samfunn ved å tilby morsomme og dynamiske treningsløsninger som forvandler kortsiktige endringer til langvarige resultater.Gleden ved bevegelse skinner gjennom i alle faser av livet og i alle lag av samfunnet. Samfunn blir sterkere og folk er i stand til å nyte en betydelig høyere livskvalitet og være selvhjulpne opp til en meget høy alder. Listen over fordeler er uendelig...

 

KILDER:

John J. Ratey, 2013. Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Reprint Edition. Little, Brown and Company; McKinsey Global Institute; WHO (World Health Organization).