Barns utvikling og lek

Barns utvikling og lek

Utviklingsfaktoren

Lek og oppvekst går hånd-i-hånd. Lek er et av syv emosjonelle systemer i den menneskelige hjernen og på nivå med andre menneskelige emosjonelle instinkter som lykke, frykt og kjærlighet.

Barns fysiske, sosio-emosjonelle, kognitive og kreative utvikling støttes ikke bare av lek, de utvikles gjennom lek. Det er bevis på at lek, bortsett fra å være gøy, er grunnleggende for alle områder av barnets utvikling. KOMPAN Play Institute søker stadig etter nye lekne måter å bygge lekeverdi på lekeplasser og for å støtte barnas utvikling gjennom lek.

Lekeplass og barneutvikling har røtter i fysisk lek, i morsom tumlelek. Men lekemotivasjon og flotte lekeplasser bygger også på dramatisk lek, utforskende sandvannslek og ikke minst inkluderende lek.

Ulike aldersgrupper har spesifikke lekepreferanser og behov. KOMPAN Play Institute anerkjenner aldersmessighet i utformingen av individuelt utstyr og plassering.

 

"Hver barndom er grunnlaget for suksess i livet"

Utendørs lek er nøkkelen til mer fysisk aktivitet i barnehagen 

Denne studien viser at barna i en førskole der de tilbringer mesteparten av tiden sin utendørs i et godt planlagt aktivitetsområde har 35% høyere fysisk aktivitet enn barna i de andre barnehagene i studien.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at alle barn og unge skal delta i moderat til intensiv fysisk aktivitet i minst 60 minutter om dagen. Denne studien tok sikte på å undersøke nivået av fysisk aktivitet blant 3 til 6-åringene i løpet av sin tid på førskolen.

For å påvirke og forbedre det fysiske aktivitetsnivået til førskolebarn positivt, er fri utelek i godt planlagte lekeområder nøkkelen.

Klikk her for å lese mer

Barns utvikling og lek
Barns utvikling og lek

ENERGIFORBRENNING PÅ SKOLELEKEPLASSER FRA KOMPAN

 

Forskningen fra KOMPAN Play Institute viser at barn forbrenner to tredjedeler av de anbefalte 150 kaloriene i løpet av 30 minutter ved fri lekeplasslek

"The Surgeon Generals Report on Physical Activity and Health Report" antyder at alle bør forbrenne 150 kalorier energi per dag for å opprettholde en sunn kroppssammensetning av bein, muskler og fettvev. Denne energibalansen er for mange barn ikke korrekt.

Av denne grunn satte KOMPAN Play Institute og University of South Denmark ut for å undersøke hvor mange kalorier skolebarn brenner når de deltar i 30 minutters fri lek på KOMPAN lekeapparater. Denne studien viser at barn i 3. klasse brenner mer enn 150 kalorier gjennom 30 minutter på lekeplassen.

Klikk her for å lese mer

LEKEVERDI - LEKEUTSTYRET'S PÅVIRKNING

 

Forskning fra KOMPAN Play Institute viser at lekeapparater påvirker barnehagens utvikling positivt.

Det er viktigsområder som sosial, kognitiv og språklig utvikling er ikke det vanlige oppmerksomhetssenteret i lekeplassforskning. Så KOMPAN Play Institute siktet ut for å undersøke i hvilken grad lekestrukturer med et bredt utvalg av aktivitetspaneler påvirker disse viktige utviklingsdomenene.

Lekpaneler gir ekstra lekverdi og kan brukes til å fremme utviklingen av barns sosio-emosjonelle og kognitive utvikling. Les funnene fra KOMPAN Play Institute for å vite mer om hva slags lekeplassutstyr lærere og parkplanleggere bør investere i for deres spesielle brukergrupper, og hvorfor.

Klikk her for å lese mer

Barns utvikling og lek