Barnehage

Forskning viser at investering i små barn er den beste investeringen for fremtidig velferd og velstand. Det er stort fokus på tidlig utdanning og omsorg for små barn, og pedagogiske lekeplasser blir i stadig større grad ansett for å være barnas område for fri lek. Med pedagogiske verktøy og bidrag fra voksne som observerer, veileder og instruerer barna i lek, bliver lekeplassen en viktig pedagogisk arena.

God planlagte lekeområder i barnehager og førskoler er en viktig motivasjonsfaktor for alderstilpasset fysisk og sosial lek. De tilbyr en rekke kognitive og kreative lekeopplevelser og legger til rette for arbeidet med barnets læringsplan.

Fysiske aktiviteter er helt avgjørende. Forskning viser at selv små barn er for lite fysisk aktive til å utvikle motorikk slik som tidligere generasjoner gjorde. Barn har høy motivasjon for lek og bevegelse når lekeområdene har aktiviteter som passer bevegelsene deres, for eksempel husker, roterende og hoppende apparater. Den sosiale og kreative motivasjonen for lek er høy på lekeplasser som for eksempel har skjermede lekeområder, lekeområder med temaer og aktiviteter som involverer lek med sand.