Lekeplassutstyr til barnehage

Forskning viser at investering i små barn er den beste investeringen for fremtidig velferd og velstand. Det er stort fokus på tidlig opplæring og omsorg for små barn, og pedagogisk lekeapparater på lekeplassen blir i stadig større grad ansett for å være barnas område for fri lek. Med pedagogisk verktøy, barnehagens lekeplassutstyr og bidrag fra voksne som observerer, veileder og instruerer barna i lek, bliver barnehagelekeplassen en viktig pedagogisk arena med høy alderstilpasset fysisk og sosial lekemotivasjon.

Godt planlagte lekeplasser i barnehagen og førskolen er en viktig motivasjonsfaktor for alderstilpasset fysisk og sosial lek. De tilbyr en rekke kognitive og kreative lekeopplevelser og legger til rette for arbeidet med barnets læringsplan. Fysiske aktiviteter er helt avgjørende. når det gjelder barnehagens lekeapparater. Forskning viser at selv små barn er for lite fysisk aktive til å utvikle motorikk slik som tidligere generasjoner gjorde. Barn har høy motivasjon for lek og bevegelse når lekeområdene har aktiviteter som passer bevegelsene deres, for eksempel husker, roterende og hoppende lekeapparater.

Den sosiale og kreative motivasjonen for lek er høy på lekeplasser som tilbyr for eksempel  lune og tematiserte lekeområder og aktiviteter som involverer lek med sand.