Ballbinger i skolegården

Ballbinger er populære på skolen og både barn og lærere liker de godt. Ofte er kapasitet det største problemet.

Lærere sier regelmessig at ballbinger har ressultert i mer fysisk aktivitet med færre konflikter i friminuttene, i tillegg til at flere barn blir mer fokuserte og lærevillige i klasserommet.

Barna er fornøyde ved at det alltid er en åpen invitasjon til spennende aktivteter i skolegården.

I videoen under, kan du lære mer om det nye ballbinge-konspetet til KOMPAN som kan inkluderes i alle skolegårder:

3 Tips for skoler

1. Øk kapasiteten ved å kombinere må ballbinge-løsninger for å ha flere aktivitetsområder.

2. Hold aktivitetsområdet på et tilgjengelig område i skolegården for å motivere flere til å være aktive. Hvis det er nødvendig, velg et høyt og transparent design for å holde ballen inne på arenaen og slik at barn enkelt kan se inn for å motiveres til å bli med på leken.

3. Velg høykvalitetsprodukter med livstidsgaranti som vil opprettholde sin estetiske appeal selv ved intenst bruk.

Klikk her for å lære mer om KOMPAN's konsept

Fysisk

Sosial / emosjonell

Få Katalog