Aktivt liv

VERDEN HAR FORANDRET SEG. AKTIVITETSNIVÅENE HAR SUNKET OG HELSEOMKOSTNINGENE HAR GÅTT OPP.

VERDEN HAR FORANDRET SEG. AKTIVITETSNIVÅENE HAR SUNKET OG HELSEOMKOSTNINGENE HAR GÅTT OPP.

Det stadig mer stillesittende hverdagslivet gir et samfunn med alarmerende lave nivåer av fysisk aktivitet. 25% av alle voksne og over 80% av ungdom på verdensbasis oppnår ikke engangminimumav den anbefalte daglige fysiske aktiviteten. Prisen er høy, og alle må betale. Individuelt og som samfunn. Kostnadene for behandling av sykdommer, behov for hjelp og tapt arbeidsfortjeneste forårsaket av inaktivitet tynger oss alle ned. Vi kan ikke lenger spørre oss selv OM vi må handle - men heller HVORDAN.

Fakta 2016:

FYSISK INAKTIVITET

Blant de 4 ledende risikofaktorene for dødelighet i verden.

FEDME OG OVERVEKT

39% av verdens befolkning lider av fedme eller er sykelig overvektige, innen 2050 vil tallet være 50%.

KOSTNADENE VED FEDME

Tilsvarer væpnet krig eller røyking.

ALDRING

12% av verdens befolkning er over 60 år, innen 2050 vil dette tallet være 22%.

URBANISERING

60% av den utviklede verden lever i byer, innen 2050 vil dette tallet være 80%.

 

KILDER:

McKinsey Global Institute; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)