Aktive byer

Lekende byer for lykkeligere og sunnere samfunn

Idag bor 60% av verdens befolkning i byer. FNs forskere estimerer at i 2050 vil dette tallet være 80%. Konsekvensen er blant annet en stadig mer stillesittende livsstil. Folk, og spesielt barn, er mindre aktive i løpet av dagen.

Dette påvirker helse- og livskvalitet sterkt. KOMPAN Fitness Institute viser at voksne ønsker å bli mer aktive men klarer ikke som et resultat av mindre fritid og begrenset tilgang til gratis, motiverende fasiliteter for mennesker i alle aldre og ferdigheter. KOMPANs forskning sier at 60% av folket ikke føler at dagens offentlige rom inspirerer dem til å være fysisk aktive.

For barn anbefaler Verdens Helseorganisasjon lek som et middel til fysisk aktivitet. Tallrike studier viser at barn vil ha flere muligheter til å leke utendørs, og at lekeplasser er er svært effektive for dere fysiske aktivitet og velvære. Forskning initiert av KOMPAN, sier at 3-6åringer som liker fri lek på utendørs lekeområder i omsorgsområdet er 33% mer fysisk aktive enn barn i mer konvensjonelle tilbud.

Hos KOMPAN, er vi forpliktet til å etablere ny kunnskap om hvordan inspirere folk i alle aldre og ulike ferdigheter til å være fysisk aktive ved å tilby innovative, motiverende løsninger som passer til de faktiske omgivelsene og er holdbare.

Vi samarbeider om å skape «Aktive byer» ved partnerskap med eksperter og engasjere oss i samtaler med samfunnsledere som er forpliktet til å forbedre trivselen i bysamfunn. Vi har inngått et samarbeid med Gehl og Gehl Institute, den nordamerikanske nonprofit organisasjonen KaBooM og Syddansk Universitet for å utvikle konseptet «Aktive byer».