Å aktivere de inaktive

Verden har endret seg. Nivået av fysisk aktivitet har gått ned og helsekostnadene har økt.

Den stadig stillesittende hverdag skaper et samfunn med et alarmerende lavt nivå av fysisk aktivitet. Globalt klarer ikke 25% av alle voksne, og over 80% av ungdommene, å oppnå selve minimumsnivåene for anbefalt fysisk aktivitet. Prisen er høy, og alle betaler - både individuelt og som samfunn. Kostnadene ved inaktivitetsrelaterte sykdommer, avhengighet og tapt produktivitet påvirker oss alle. Utilstrekkelig fysisk aktivitet er en topp 4 ledende risikofaktor for global dødelighet.

Vi burde ikke lenger spørre oss selv om vi trenger å handle, men heller når?

Forskning initiert av KOMPAN viser at ønsket om å bli mer aktiv er der, men unødvendige hindringer kommer i veien, noe som resulterer i en nedadgående spiral av inaktivitet. Tid, penger og motivasjon er de viktigste årsakene som er gitt for ikke å være mer aktive.

Dette er en verdifull innsikt, ettersom forskningen viser at betydelige 60% av menneskene føler at dagens offentlige rom ikke inspirerer dem til å være fysisk aktive. For å se om det å lage et utendørs treningssted kunne være en del av løsningen for å stoppe denne skremmende utviklingen, utførte KOMPAN en undersøkelse i København. Målet med studiet var å undersøke hvem som bruker et utendørs treningssted, og om det kan aktivere inaktive mennesker.

Nøkkelfunnet av undersøkelsen var at et utendørs treningsområde tiltrekker folk i alle aldre, sosiale klasser og etnisitet. Og resultatet at 23% av de intervjuede brukerne ikke var fysisk aktive fra før, viser at utendørs trening er attraktivt for inaktive mennesker og definitivt kan være en løsning for å skape sunnere og bedre samfunn.

>>Gå til undersøkelsen fra København (på engelsk)

>>Gå til undersøkelsen fra New York (på engelsk)

>>Gå til undersøkelsen fra Metz (på engelsk)