Alderstilpasset lek

SKOLEALDER 6-12 år

  • Grovmotorikkens ABC: Smidighet, balanse og koordinasjon

  • “Regelbasert” lek

  • Vennskap

UTFOLDELSE AV FYSISKE TALENTER

 

Barn synes nå i stand til å gjøre og lære nesten hva som helst. Fysisk har barn nå de samme proporsjonene som voksne og deres propriosepsjon og følelse av balanse vokser seg bedre hver dag. Barn i skolealder kan mestre grunnleggende koordinasjonsevner som løping, klatring, balansering etc. Fordi deres spekter av ferdigheter er så bred, er det viktig å kunne tilby et bredt mangfold av utfordringer for smidighet og koordinasjon.

REGELBASERT LEK

6- til 12-åringer utvikler en økt forståelse for andre mennesker, blant annet gjennom samtale og samarbeid. 

De klarer å leke i større grupper og vokser gradvis fra rollespill til “regellek”. Spill med regler appellerer enormt og er generelt forstått, og skolebarn opplever positiv konkurranse. Gjennom lek med regler kan de lære å vinne og tape på en balansert måte, med tanke på andre. De forsøker også å gå utover sine fysiske komfortsoner for å få enda flere ferdigheter, noe som bør tas med i vurderingen når lekeplassen planlegges.

AKTIV LÆRING

Nyere forskning viser at viktige livserfaringer lett læres gjennom lek. Å vente på sin tur kan være vanskelig i klasserommet, men viser seg å være mye mer forståelig på lekeplassen. Utendørs lekemiljøer med alderstilpassede og varierte lekeutfordringer for denne aldersgruppen fremmer også deres konsentrasjon og læringsevner.


Leketårn med svevebane

Dette romslige, snurrende og tiltende apparatet er flott for seg selv eller i grupper på to eller tre.

MOTORISKE FERDIGHETER, slik som balane, krysskoordinasjon og propriosepsjon når man snurrer og tilter

MUSKELSTYRKE i f.eks ben og kjernemuskulatur når man bøyer og flekser for å holde seg stående på det snurrende og tiltende apparatet

BENTETTHET når man hopper av

Lekeverdi

Fysisk

Sosial / emosjonell

Kognitiv

Kreativ