Alderstilpasset lek

FØRSKOLEBARN 3-6 år

  • Rollespill
  • Sensoriske motoriske ferdigheter
  • Grovmotorikk og finmotorikk
  • Fantasi og vennskap

UTVIKLING AV GROVMOTORIKKEN

Førskolebarn trenger trening av grovmotoriske og sensoriske ferdigheter . Ferdighetsnivået på den fysiske aktiviteten øker jevnt og trutt. Det er tilrådelig med en rekke fysiske aktiviteter som stimulerer cross-body koordinasjon, balanse og propriosepsjon (menneskets evne til å avgjøre de ulike kroppsdelers posisjon). Hopping og løping er viktige virkemidler for å bygge benmasse.

UBEGRENSET FANTASI

Førskolebarn uttrykker seg i økende grad gjennom talespråket. De bruker sin fantasi for å leve ut scenarier, inspirert av de sosiale fenomener de møter. Barnas rollespill utvikler språk, kommunikasjon og forståelse av verden. Lekeområder som tilbyr lett gjenkjennelige temaer kan bidra til å fremme denne utviklingen.

FORSTÅ VERDEN

Førskolebarn lærer å forstå årsak og virkning gjennom fenomener i sine omgivelser, læring gjennom lek og førstehånds interaksjon. Siden barn trenger å oppleve ting for å forstå dem klart, bør lekeplasser gi muligheter for lek basert på årsak og virkning, som manipulering av ulike elementer og materialer, naturmaterialer inkludert.

Med en KOMPAN løsning, kan du være sikker på at dette er ivaretatt!


Treer tårn med U-nett & ADA PHYSICAL

Denne kompakte tretårns-strukturen gir mulighet for allsidige fysiske aktiviteter, alt i en romslig ramme som gjør det mulig for mange barn å leke. Et nett fører barnet opp til den lave plattformen hvor det derfra kan sklien ned igjen. Alternativt kan du krysse broen opp til midttårnet. Tårnet kan også nås via en ADA trapp, romslig nok til at en assistent kan gå sammen med barnet. Herfra kan barnet ta Curly Climber ned til bakken, eller krysse det svingende U-nettet som til og med gir mulighet for en pause i bunnen av nettet. På den andre siden av U-nettet inviterer en høyere plattform til en pause og en høyt utsiktspunkt, eller en sklitur ned. En liten verden av lek eksisterer under plattformen, skapt av to lekebord. Hvis det er behov for en ekstra pause er hengekøya under plattformen fin til det.

Lekeverdi

Fysisk

Sosial / emosjonell

Kognitiv

Kreativ