Alderstilpasset lek

LEK FOR Å LÆRE

  • Bygg opp sensoriske motoriske ferdigheter

  • Stimuler språkutviklingen

  • Stimuler forståelsen av verden

HJERNER I UTVIKLING I SMÅ KROPPER

Fysisk utfoldelse er viktig for småbarns generelle utvikling. Småbarn trenger å bevege seg for å forholde seg til verden rundt og forstå den. Koordinasjonen mellom grovmotoriske ferdigheter og romforståelse blir trent ved bevegelse gjennom varierte lekeområder, flytte opp og ned, over og under. Hånd-øye-koordinasjon trenes gjennom varierte taktile innspill og manipulerbare elementer.

STIMULERER SPRÅK OG KOMMUNIKASJON

En sentral drivkraft for språkutvikling er voksen-barn interaksjon. For å støtte og oppmuntre til kommunikasjon mellom alle aldre bruker KOMPANs design lett gjenkjennelige temaer for småbarn: Elementer som kan beskrives, identifiseres, navngis eller sammenlignes kickstarter samtaler.

UTFORDRINGER I RIKTIG STØRRELSE

Det er viktig å huske hvor små disse barna er. Lekeapparater og områder bør utformes med tanke på dette.

GRYENDE VENNSKAP

Forskning viser at småbarn engasjerer seg betydelig i sosial interaksjon til tross for sitt begrensede bruk av talespråk. De finner på repetisjonsleker og leker dem i grupper, og de leker tidlig parallell lek sammen. Aktiviteter som fjærvipper, små vipper eller små „hengekøyer“ plassert i par for å oppmuntre øyekontakt og lek i grupper på to eller tre kan fremme dette.


Hønsehus/hestevogn

Dette lekeapparatet er fantastisk for å støtte kognitiv og sosial læring hos de yngste: Aktivitetene er lagt til rette for parallellek. Det er mange taktile og bevegelige elementer for å støtte logisk tenkning og forståelsen av objektets varighet: Hønen, som når den flyttes, avslører egg; sandskuffer som er i spor og kan flytte materialer. Hest- og vogntemaet inviterer til rollespill og hesten er et populært mål for de litt eldre småbarna spesielt.

Lekeverdi

Fysisk

Sosial / emosjonell

Kognitiv

Kreativ