KOMPAN MASTER

Lekeplassutstyr

Er du ikke sikker på hvor du skal begynne? 

Vår løsning KOMPAN MASTER kan hjelpe deg å identifisere deler og vedlikeholdsmanualer. Vi kan garantere at originale reservedeler er tilgjengelige i 10 år etter at våre produkter går ut av produksjon.

Hvert KOMPAN-produkt har et ID-merke som inneholder fabrikasjonsuke og -år i tillegg til produktnummeret. Denne informasjonen finnes på selve produktet.

Ved å velge innkjøpsområdet og produkt-type eller ved å taste inn produktnummeret kan du laste ned de opplysningene du trenger.

Gå til KOMPAN MASTER: www.kompanmaster.com

Hvis du har spørsmål om KOMPAN MASTER, send en e-post til kompanmaster@kompan.com