Skole og barnehage

Fagfolk innen barneomsorg og spesialister ser at en stadig mer stillesittende livsstil fører til forsinket fysisk, sosial og språklig utvikling. Ekspertene er enige om at mer utendørs lek fremmer barnets utvikling.

Barn trenger å føle seg trygge, sikre og rolige for å leke fritt. Men de trenger også å presse sine grenser og utfordre sine omgivelser på uventede måter. Dette er en viktig del av det å utvikle psykiske og fysiske evner og lære å forutse og takle risiko.

Studier viser at gratis, aktiv lek holder barna sunnere og hjelper dem med å bygge kritiske motoriske ferdigheter og etablere det grunnleggende av abstrakt tenkning. KOMPAN lekeplasser er bygget for å imøtekomme disse faktorene, og fremme barns utvikling gjennom utfordrende, men trygg lek.

En grunn til at KOMPAN er verdensleder er at alle våre lekeplasser er bevisst utformet for å fremme helse og læring hos barn, samtidig at det gir endeløse timer med spennende lek.

 

Contact KOMPAN today

Contact KOMPAN today